עיצוב דיסקים ועטיפות למגוון תכנים (מוסיקה, וידאו, משחקים ועוד).